Headlines

IIR Opslagtanks op SS Rotterdam

Tijdens het IIR Opslagtanks Jubileum Event op 11 & 12 november 2015, praat ik je aan mijn thematafel graag bij over ´de duurzame terminal´. Ik hoop je te mogen zien op het SS te Rotterdam. Graag tot 11 november!

Energiebesparende maatregelen voor vergunningplichtige industriële bedrijven

Het tank opslagbedrijf Vopak heeft meerdere terminals met verwarmde opslagtanks.

Op de meeste terminals worden de tanks verwarmd met stoom. PostFossil heeft het afgelopen jaar drie terminals mogen doorlichten (warmtevraag, isolatiebehoefte, infrastructurele aanpassingen) om te beoordelen of een transitie naar warm water verwarming haalbaar is.

Energie besparing advies- en ingenieursbureau PostFossil

 

PostFossil is een klein zelfstandig en onafhankelijk advies- en ingenieursbureau op het gebied van energiebesparing, energietransitie en energiebewustwording. Wij zijn vooral actief in de tank-opslag industrie met onze adviestak en op de consumentenmarkt met ons eigen monitoring product (YouLess). De kennis en ervaring op de verschillende terreinen versterkt elkaar.

Wij werken volgens een helder drie stappen plan (opereren, investeren en genereren) waarbij maximale besparing tegen minimale terugverdientijd ons doel is.

Of het nu gaat om:

  • een scan naar het energie transitiepotentieel (of alleen een warmteverbruik analyse),
  • een energieplan compleet met functioneel ontwerp en business case,
  • het (tijdelijk) monitoren van energieverbruik,
  • een energie bewustwordings workshop,
  • of een EPA-U label of maatwerkadvies

Neem  contact  met ons op voor meer informatie.

 

 

 

  KVK: 27334034 Den Haag                                    PostFossil is opgericht januari 2009

Opereren Investeren Genereren