Visie


In 2020 zijn we al een goed eind op weg met het klimmen uit de economische crisis. We hebben gelukkig ingezien dat de uitweg uit de crisis via duurzame investeringen verloopt. In plaats van af te wachten met welke stimulerings en ontmoedigings reguleringen de overheden zouden komen, hebben we ons eigen pad gebaand en een tussenoplossing voor het economisch markt-model gevonden.

Esco's (Energy Service Company's) zijn aan de orde van de dag. Er is geen project dat het nog via een ouderwetse Business Case moet opnemen tegen Business as Usual projecten. Bedrijven die duurzame oplossingen te bieden hebben, komen die zelf bij hun klanten implementeren en nemen vervolgens de energierekening over voor een bepaalde tijd. Daarna is de duurzame oplossing en de bijbehorende besparing van de klant. De banken die nog overeind staan zullen deze projecten graag financieren. Ze zijn zeker dat de investering wordt terugbetaald want deze komt niet uit groei, maar uit een besparing.

PostFossil speelt in de weg naar deze toekomstdroom de rol van technisch adviseur en verbinder. Wij hebben het geluk van veel verschillende situaties te hebben mogen leren  en weten daardoor dat het écht anders kan. Daarnaast beschikken we over een passie voor ons vak en een creatieve geest.

Opereren Investeren Genereren