Vopak Terminal Europoort

Energie advies mbt verwarmde product leidingen

De Vopak terminal in Europoort is een van de eerste terminals met water verwarmde tanks en leidingen. Om in de toekomst bij uitbreiding of eventuele vervanging een gefundeerde keuze te kunnen maken tussen uitbreiding of revisie van de aanwezige verwarming, of inzet van elektrische verwarming, is een advies uitgebracht.


Odfjell Tank Terminal

Energie advies en second opinion

Voor een uitbreiding van één van de Terminals van Odfjell, hebben wij het ontwerp van het energiesysteem mogen reviewen en van energie besparende varianten mogen voorzien.


Hestya Wilhelmshavener Raffineriegesellschaft mbH

Energie advies mbt elektriciteitsverbruik

Om inzicht in het elektriciteitsverbruik op de terminal te krijgen, heeft Hestya advies aan ons gevraagd. Naast het uitlezen van bestaande monitors zijn inschattingsberekeningen gemaakt om het totale verbruik en de besparingsmogelijkheden te bepalen.


Vopak Terminal Botlek

Energie transitiescan (stoom naar warm water) en restwarmtescan (inzet combustors)

De Vopak terminal aan de Botlek wordt van TTR gescheiden door een haven. De Botlek terminal heeft meerdere verwarmde tanks en een infrastructuur voor stoom zonder condensaat retour systeem. De scan heeft uitgewezen dat het met operationele restricties technisch haalbaar is om warm water in te zetten in plaats van stoom. Deze operationele restricties vervallen bij verbetering van de isolatie van de tanks. Voor de infrastructuur zijn meerdere mogelijkheden uitgewerkt in een functioneel ontwerp. Allemaal hebben ze een verbinding met TTR om warmte uit te kunnen wisselen.

De restwarmtescan is samen met BreedofBuilds uitgevoerd. Zowel de combustors op de Botlek terminal als die bij TTR blijken ingezet te kunnen worden om warmte terug te winnen. De combustors worden gebruikt om de dampen die vrijkomen bij de op- en overslag te verbranden. Hierbij wordt veel aardgas verbruikt. Wanneer de combustors ingezet worden om warm water mee te produceren, zijn beide terminals geheel zelfvoorzienend.

 

Vopak Terminal Torontostraat (TTR)

Energie transitiescan (stoom naar warm water)

De Vopak terminal aan de Torontostraat ligt dicht bij de afvalverbrandingscentrale AVR, waar het warmtenet naar Rotterdam gevoed zal worden. De terminal heeft meerdere verwarmde tanks en een infrastructuur voor stoom zonder condensaat retour systeem. De scan heeft uitgewezen dat het technisch haalbaar is om warm water in te zetten in plaats van stoom, mits de aanpassingen aan het leidingwerk kunnen worden uitgevoerd. De financiële haalbaarheid hangt van de keuze voor de uiteindelijke warm water leverancier af.

 

Vopak Terminal Chemiehaven

Energie transitiescan (stoom naar warm water)

De Vopak terminal aan de Chemiehaven ligt langs de geplande route van het warmtenet vanaf afvalverbrandingscentrale AVR. De terminal heeft meerdere verwarmde tanks en een infrastructuur voor stoom zonder condensaat retour systeem.

De scan heeft uitgewezen dat het aantrekkelijk kan zijn om over te stappen op warmte uit het warmtenet mits de aanpassingen aan het leidingwerk kunnen worden uitgevoerd. In het financieel meest aantrekkelijke scenario heeft slechts één tank extra isolatie nodig. Afhankelijk van de warmteprijs ligt bij dit scenario de besparing op operationele kosten tussen de 70 en 85% en de terugverdientijd van de investering tussen de 6 en 8 jaar.

 

Argos Terminal Pernis

Energie plan

De Argos terminal verbruikt momenteel veel warmte in de vorm van stoom voor het verwarmen van zware olieproducten. Argos heeft twee systemen voor de stoomvoorziening: een extern systeem waarbij stoom uit het restwarmtesysteem van een nabijgelegen elektriciteitscentrale wordt betrokken en een intern systeem dat eigenlijk als noodvoorziening is geïnstalleerd. De laatste heeft bij een noodvoorziening horend rendement. Argos valt vaak terug op de noodinstallatie.  Dit is niet duurzaam. Argos heeft daarom samen met PostFossil een energie(besparings)plan voor de Terminal opgesteld.

Het plan is opgebouwd uit meerdere fases verminderen energievraag door isoleren en anders opereren, verbeteren efficiency door inzet warm water en onder andere inzet van WKK's voor warm water productie. Het uiteindelijke resultaat is een potentiële energiebesparing van meer dan 80%. Voor het totale project beschreven in het energieplan is een gesubsidieerde haalbaarheidsstudie uitgevoerd door Royal Haskoning in samenwerking met PostFossil.


Argos Tankdakisolatie

Drop-in monitoring

Argos heeft het lef gehad om als eerste Tankdakisolatie 2.0 op een van de tankdaken aan te brengen. Voor PostFossil een uitgelezen kans om een drop-in meter in de petrochemie te testen. De meter heeft van maart tot en met september 2011 het energieverbruik van de tank in de gaten gehouden. De besparing op tankverwarming door isolatie van het dak was in dit geval écht meer dan 50%!


tankdakisolatie 2.0

Opereren Investeren Genereren