Berichten

Zuinige tankverwarming succesvol

Het tank opslagbedrijf Vopak heeft meerdere terminals met verwarmde opslagtanks.

Op de meeste terminals worden de tanks verwarmd met stoom. PostFossil heeft het afgelopen jaar drie terminals mogen doorlichten (warmtevraag, isolatiebehoefte, infrastructurele aanpassingen) om te beoordelen of een transitie naar warm water verwarming realistisch is.

In alle gevallen blijkt een overstap van stoom op warm water haalbaar. Voor sommige tanks is verbeterde isolatie nodig om ook in de winter volledige vrijheid in de operatie te behouden. Omdat de drie doorgelichte terminals geen van alleen een condensaat-retour leidingnetwerk hebben, is er wel relatief veel leidingwerk nodig. Toch is het ook financieel heel aantrekkelijk de overstap te maken, de energierekening zal kunnen worden gehalveerd en in sommige gevallen zelfs worden gedecimeerd!

Opereren Investeren Genereren