Missie


Onze missie is om samen met u zoveel mogelijk fossiele energie te besparen:

  • Omdat dat scheelt in de milieubelasting,
  • omdat fossiele grondstoffen dan bewaard blijven voor latere generaties,
  • omdat het ons minder afhankelijk maakt
  • en niet in de laatste plaats omdat het scheelt in de kosten!

Wij richten ons vooral op plekken waar veel energie verbruikt wordt zoals de industrie. Maar ook het revitaliseren van oude gebouwen, of energiebesparingen in uw bedrijf hebben onze aandacht.

Wij krijgen energie van energie besparen.

Opereren Investeren Genereren