Headlines

Zuinige tankverwarming succesvol

Het tank opslagbedrijf Vopak heeft meerdere terminals met verwarmde opslagtanks.

Op de meeste terminals worden de tanks verwarmd met stoom. PostFossil heeft het afgelopen jaar drie terminals mogen doorlichten (warmtevraag, isolatiebehoefte, infrastructurele aanpassingen) om te beoordelen of een transitie naar warm water verwarming realistisch is.

In alle gevallen blijkt een overstap van stoom op warm water haalbaar. Voor sommige tanks is verbeterde isolatie nodig om ook in de winter volledige vrijheid in de operatie te behouden. Omdat de drie doorgelichte terminals geen van alleen een condensaat-retour leidingnetwerk hebben, is er wel relatief veel leidingwerk nodig. Toch is het ook financieel heel aantrekkelijk de overstap te maken, de energierekening zal kunnen worden gehalveerd en in sommige gevallen zelfs worden gedecimeerd!

Energie besparing advies- en ingenieursbureau PostFossil

 

PostFossil is een klein zelfstandig en onafhankelijk advies- en ingenieursbureau op het gebied van energiebesparing, energietransitie en energiebewustwording. Wij zijn vooral actief in de tank-opslag industrie met onze adviestak en op de consumentenmarkt met ons eigen monitoring product (YouLess). De kennis en ervaring op de verschillende terreinen versterkt elkaar.

Wij werken volgens een helder drie stappen plan (opereren, investeren en genereren) waarbij maximale besparing tegen minimale terugverdientijd ons doel is.

Of het nu gaat om:

  • een scan naar het energie transitiepotentieel (of alleen een warmteverbruik analyse),
  • een energieplan compleet met functioneel ontwerp en business case,
  • het (tijdelijk) monitoren van energieverbruik,
  • een energie bewustwordings workshop,
  • of een EPA-U label of maatwerkadvies

Neem  contact  met ons op voor meer informatie.

 

 

 

  KVK: 27334034 Den Haag                                    PostFossil is opgericht januari 2009

Opereren Investeren Genereren