Energie besparing stap 3: Genereren


Bij energie besparen door genereren, moet u denken aan het zelf opwekken van energie in de vorm van warmte en of elektriciteit. U kunt alleen energie opwekken die u zelf verbruikt, maar in sommige gevallen is het heel rendabel meer energie te genereren en dit te verkopen.

Voor het genereren van energie wordt vaak ook subsidie verleend (zie agentschap nl). Deze subsidie zal los in de business case worden meegenomen.


stap 1 2 3


Opereren Investeren Genereren