Energie Scan


Een energie scan geeft antwoord op de vraag of een bepaalde energie transitie in potentie lonend is (qua geld, energie en CO2). Vraagt u zich af of u wel echt stoom nodig heeft voor het warmhouden van tankcontainers, tanks of gebouwen? Wilt u weten of u restwarmte kunt benutten? Of wilt u kijken of het voor uw bedrijf interessant is om over te stappen op elektrisch vervoer?

In enkele dagen geeft PostFossil u inzicht in de globale scope, business case en CO2 besparing.

Speciaal voor de Rotterdamse haven

Praktisch elk industrieel bedrijf in de Rotterdamse haven gebruikt energie voor verwarmings- en/of koelingsdoeleinden. Energiekosten bepalen vaak grotendeels de totale operationele kosten. In veel gevallen is minder hoogwaardige energie nodig voor de verwarmings- of koelingsbehoefte dan het geval is. Ten onrecht wordt vaak gedacht dat omschakelen (naar bijvoorbeeld warm water) een kostbaar en langdurig proces is. Niets is minder waar!

Geeft uw bedrijf veel geld uit aan verwarmen en/of koelen, ligt uw bedrijf langs de route van een toekomstig warmtenet, of kan uw bedrijf op andere wijze beschikken over een bron voor geschikte (rest-)warmte? Dan heeft uw bedrijf wellicht een warm water benuttingspotentieel.

De energie scan van PostFossil maakt concreet of het technisch en economisch haalbaar is om over te schakelen op warm water in plaats van stoom, elektriciteit of centraal verwarmd water (in het warmtenet geval). De scan geeft globaal inzicht in de aanpassingen die nodig zijn, de terugverdientijd en de vermeden CO2 uitstoot. De scan is maatwerk: uw bedrijf is het andere niet. Kijk hier voor een energie scan voor een tankopslag terminal, en hier voor een energiescan bij een tankcontainer reinigingsbedrijf.

Opereren Investeren Genereren