Energie Plan


Een energie plan is een uitgebreide energie efficiency studie waarin de totale (of desgewenst een gedeelte van de) energiehuishouding wordt doorgelicht en voorstellen voor verbetering van de efficiency worden gedaan. Een energieplan omvat een technische en economische haalbaarheidsstudie en een functioneel ontwerp. Voorbeeld

Heeft uw bedrijf een MJA3 of MEE verplichtingen? Wilt u uw energiekosten verlagen of wilt u uw energievoorziening minder afhankelijk maken? Of staat u voor een ingrijpende verbouwing of nieuwbouw?
 

PostFossil werkt volgens een drie stappen plan; opereren, investeren en genereren. De stappen kunnen uiteraard ook afzondelijk gezet worden.

1. Opereren: Met behulp van mobiele sensoren en/of energieverbruik gegevens wordt bepaald welk gedrag energie kan besparen.
2. Investeren: aan de hand van een energiebalans berekening wordt gekeken met welke investering (isolatie, zuiniger apparatuur,..) energie bespaard kan worden
3. Genereren: door goed te kijken naar de situatie en omgeving wordt beoordeeld in hoeverre de nodige energie duurzaam te genereren is.

Opereren Investeren Genereren